Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie art. 36 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.684) zawiadamia, że
spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. jest udostępniony do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, od wtorku 13 maja do  piątku 17 maja w godzinach od 700 do 1500 w pokoju nr 7.