26 kwietnia 2016 roku sala w wieży Pałacyku Szymańskiego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu sprzyjała wymianie myśli edukacyjnej.  Dyrektorzy i bibliotekarze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu oraz z wszystkich bibliotek z całego powiatu,  uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym aplikowania wniosków do programów grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Szkolenie zorganizowane zostało przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu, a przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę szkoleniową. Podzielone na bloki tematyczne obejmowało następujące treści: wybór właściwego, interesującego nas programu dotacyjnego, określenie celu projektu, określenie grupy odbiorców zadania, cele strategiczne projektu. Słuchacze dowiedzieli się także jak ważny jest opis syntetyczny zadania, a także operowanie perswazyjnym słownictwem.

Pięciogodzinne szkolenie dostarczyło słuchaczom dużej ilości wiedzy oraz oswoiło z zawiłościami każdego projektu.