Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 298 848,50 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę IV etapu drogi do SAG. Chodzi o tzw. zachodnią obwodnicę miasta. To jedna z kluczowych inwestycji dla Zawiercia. Teraz trwa sprawdzanie złożonych ofert w postępowaniu w przetargowym. Po wyłonieniu wykonawcy ruszą prace związane z budową IV etapu drogi. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów inwestycji.