Dyrekcja Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu (oddziały w Zawierciu)

zaprasza na

 

 DZIEŃ ZDROWIA 

"POROZMAWIAJMY O ZDROWIU"

dedykowany mieszkańcom Miasta i Powiatu Zawierciańskiego

 

20 maja 2019 - godz. 11:00-15:00

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"

 

Zapraszamy!