Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Od soboty 17 maja br., z inicjatywy Prezydenta Miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego,  prowadzona jest akcja usuwania stwarzających zagrożenie powodziowe zatorów na rzece Warcie. Prace, mające miejsce na odcinku Warty od źródeł do ulic Włodowskiej, wykonują druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej przy wsparciu ekipy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawierciu. Działania koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Dziękujemy strażakom z Bzowa, Marciszowa, Kromołowa i Żerkowic oraz pracownikom PUK za ich zaangażowanie.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców i turystów o nie zaśmiecanie koryta rzeki.