W Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się szkolenie dla pracowników placówek i instytucji prowadzonych przez powiat zawierciański, realizujących zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Celem dzisiejszych warsztatów jest wypracowanie procedur dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia w ośrodkach dopalaczy i substancji psychoaktywnych – mówiła Małgorzata Benc, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego. – Dyrekcja i pracownicy  muszą umieć postępować szybko i skutecznie.

Problemy związane z tematem szkolenia: „DOPALACZE I ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ” – omawiali: pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu - pod kątem działań edukacyjnych, Szpitala Powiatowego w Zawierciu  - pod względem aspektów medycznych zażycia dopalaczy i substancji psychoaktywnych (objawy, rozpoznanie, wpływ na zachowanie człowieka, sposób postępowania), a funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawili diagnozę problemu w powiecie zawierciańskim.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na konkretnych przykładach sytuacyjnych omówili w jaki sposób zidentyfikować dopalacze i środki psychoaktywne u młodzieży oraz jakie zachowania powinny zaniepokoić wychowawców.  O dopalaczach i substancjach psychoaktywnych – mechanizmach uzależnień i sposobach leczenia – mówiła natomiast Małgorzata Polecińska - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.  

W wypracowywaniu wspólnych procedur uczestniczyli m.in. Jolanta Rowecka   - dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Sławomir Janicki – dyrektor Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu, Dagmara Kokowska-Smok - radca prawny Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Bożena Szydlik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu reprezentował Paweł Sokół, Członek Zarządu.