Już ponad 500 uczniów Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu skorzystało z praktyk zagranicznych.

„Kołłątaj” bardzo aktywnie i skutecznie aplikuje o środki z Unii Europejskiej, a na tym korzysta młodzież. Od 10 lat szkoła regularnie wysyła młodzież na praktyki za granicę. W czerwcu 2009 r. uczniowie technikum hotelarskiego oraz gastronomicznego odbyli 3-miesięczny staż w Bergamo we Włoszech, a w kolejne wakacje uczniowie zdobywali cenne doświadczenie zawodowe podczas pracy na promie pływającym pomiędzy Świnoujściem a szwedzkim miastem Ystad. Od 2009 r. Zespół Szkół i Placówek systematycznie wysyła uczniów o profilu gastronomiczno – hotelarskim, logistycznym oraz fryzjerskim na praktyki zawodowe do Niemiec - początkowo w ramach współpracy z organizacją "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży", natomiast od roku 2010 w ramach programów unijnych: Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie i Erasmus+ (od 2014 r.) Łącznie już ponad 500 uczniów szkoły dzięki praktykom zagranicznym doskonaliło umiejętności zawodowe, zdobywało nowe kwalifikacje i kompetencje oraz miało możliwość przełamania bariery językowej i poszerzania zakresu słownictwa z języka niemieckiego. Uczestnicy odbywali praktyki w trzy i czterogwiazdkowych obiektach hotelarsko- gastronomicznych, salonach fryzjerskich oraz przedsiębiorstwach logistycznych. Udział w projektach umożliwił młodzieży zdobycie dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności uznawane we wszystkich państwach UE – dokumentów Europass – Mobilność. 

30 uczestników kolejnego projektu Erasmus+ „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” niedawno otrzymało dokumenty Europass – Mobilność.

Ich wręczenie było doskonałą okazją do podsumowania kończącego się projektu, zarówno przez dyrektora szkoły jak i przez koordynatora niemieckiego Siegmundburger Haus Werraquelle GmbH. Obaj zgodnie potwierdzili, że uczniowie dali się poznać u niemieckich pracodawców jako sumienni i kompetentni praktykanci. Młodzież starannie wypełniała swoje obowiązki, wróciła do kraju z bagażem doświadczeń zawodowych, które z pewnością zaprocentują w przyszłości, podczas kontynuowania edukacji lub podjęcia pracy zawodowej.

Udział w projekcie był dla uczestników bezpłatny, a całkowita kwota dofinansowania projektu wyniosła 102.180, 00 €.