Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia Katarzyna Mikuła reprezentowała nasze miasto w czasie 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Udział w Kongresie był okazją do spotkań z przedstawicielami instytucji wspomagających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - podkreśla Katarzyna Mikuła. - Jesteśmy szczególnie zainteresowani programem „Samorząd wspiera MŚP”, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Kongres dał nam możliwość uczestnictwa w licznych warsztatach, debatach i spotkaniach z instytucjami wspierającymi rozwój MŚP, gdzie mogliśmy zapoznać się usługami doradczymi, czy ofertą szkoleniową. Istotne są także informacje z zakresu pozyskiwania środków na rozwój firmy, innowacji, rozwoju eksportu, pozyskiwania pracowników – mówi Katarzyna Mikuła.

O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami w Międzynarodowym Centrum Kongresowym dyskutowały najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Ciekawym wydarzeniem był panel poświęcony roli samorządów lokalnych we wpieraniu MŚP oraz istniejącym i potencjalnym instrumentom wsparcia. W czasie Targów Biznes Expo można było zwiedzać stoiska między innymi: Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Funduszu Górnośląskiego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.