Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Zakończyło się kilka inwestycji drogowych, realizowanych przez powiat zawierciański przy wsparciu gmin i funduszy zewnętrznych.

W poniedziałek Gabriel Dors - Starosta Zawierciański wraz z Wicestarostą - Pawłem Sokołem, Barbarą Kozioł – Członkiem Zarządu Powiatu i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg - Henrykiem Goncerzem sprawdzali stan i jakość zrealizowanych zadań:

1. Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S  Pilica-Żarnowiec w miejscowości Kleszczowa - wartość zadania: 1 466 985,21 zł (wsparcie środków z rezerwy subwencji ogólnej) – wkrótce droga w całości udostępniona zostanie do ruchu;

 

2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice - wartość zadania: 179.922, 43 zł; 

 

3. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Góra Włodowska - wartość zadania: 55 999, 05 zł.

 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno – Etap III Ołudza-Rokitno - wartość zadania: 1 465 595, 12 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 55% wartości zadania.

 

5. Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Koryczany – działka nr 69 (DP 1757 S) - wartość zadania: 669 330, 50 zł. Wsparcie finansowe z Programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolych - 59% wartości zadania.

 

Łaczna wartość zrealizowanych inwestycji wynosi 3 837 832,32 zł.

W objeździe dróg uczestniczyła Poseł Ewa Malik, która wspiera i wspierała wielokrotnie powiat w pozyskiwaniu środków na inwestycje drogowe. Starosta Zawierciański oraz Burmistrz Szczekocin - Jacek Lipa, a także wójt gminy Włodowice - Adam Szmukier i radni obu gmin rozmawiali z panią Poseł o problemach mieszkańców i potrzebach kolejnych, ważnych inwestycji, prosząc o pomoc w pozyskaniu środków na te najważniejsze dla mieszkańców.

Zrealizowane właśnie inwestycje drogowe znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Dzięki chodnikom wybudowanym w gminie Włodowice poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i turystów (w Rzędkowicach) oraz dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Górze Włodowskiej - chodniki prowadzą do przystanków autobusowych. Odcinek drogowy, jaki powstał w Ołudzy, także znacząco poprawia bezpieczeństwo jazdy – uszkodzenia nawierzchni były tam bardzo duże.

Z kolei modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Koryczany pozwoli rolnikom na dojazd do pól oraz do pobliskich miejscowości – droga znajduje się na granicy dwóch gmin, powiatów i województw – jej drugą część zobowiązała się wybudować w przyszłym roku gmina Kozłów – dzięki czemu mieszkańcom gminy Żarnowiec łatwiej będzie dojechać do Charsznicy (droga skróci dojazd o 5 km) i do Miechowa.