W dniu 20 listopada br., o godzinie 15.30, w Urzędzie Miejskim odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Zawierciu. W załączeniu porządek obrad.