Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie, dzień 27 grudnia będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego. Dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego dniem wolnym od pracy będzie natomiast 24 grudnia. W związku z tym zarówno UM, jak i USC będą otwarte 14 grudnia (sobota, godz. 7 - 15).

Jednocześnie informujemy, że 14 grudnia, w związku z brakiem możliwości odprowadzenia gotówki do banku, nieczynne będą kasy Urzędu Miejskiego (ulica Leśna 2) oraz Referatu Gospodarki Komunalnej UM w Zawierciu (ulica Krzywa 3).