Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Dziś w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się pasowanie uczniów klas I. Oprócz rodziców, w uroczystości uczestniczyły także m.in. Zastępca Dyrektora Małgorzata Pucek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Lewandowska.

Dzieci, pod opieką wychowawczyni Dominiki Śliwy, wzorowo przygotowały się do ceremonii. Pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. To był bardzo ważny dzień dla pierwszoklasistów.