Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Od poniedziałku 14 września ulica Piłsudskiego, na odcinku od ronda z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Źródlaną i Senatorską, zostanie całkowicie wyłączona z ruchu samochodów. Prezentujemy specjalną mapkę m.in. dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Zawierciu.

Objazd w kierunku ulicy Łośnickiej zostanie poprowadzony ul. Leśną w prawo w ul. Sienkiewicza i dalej w ul. Równą. W tym etapie będzie otwarte dla ruchu skrzyżowanie ul. Senatorskiej z ul. Źródlaną – ruch będzie możliwy od strony ul. Senatorskiej prosto i w prawo, od ul. Źródlanej prosto i w lewo, od ul. Łośnickiej w prawo lub w lewo.

Przejezdne będzie również pobliskie rondo (z wyłączeniem zjazdu w kierunku ul. Łośnickiej).

Ulica Piłsudskiego (w pozostałym zakresie), ulica Łośnicka oraz ulica Filaretów w dalszym etapie realizacji inwestycji będą zawężane fragmentami do połowy szerokości jezdni. Na zawężonych odcinkach drogi będzie wprowadzana sygnalizacja świetlna (ruch wahadłowy) lub zastosowane zostanie ręczne kierowanie ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych (80% wsparcia). Wkład własny zabezpieczają Powiat Zawierciański i Miasto Zawiercie.