Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Wernisaż prac Beaty Pasierb i jej syna Michała odbył się wczoraj w „Galerii ZAWartE" Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum w Zawierciu. Na wystawę składa się około 70 prac - obrazów, rysunków i wierszy.

Dzieła Michała Pasierba to głównie prace projektanckie nawiązujące do wzornictwa. Dzieła jego mamy pełne są natomiast metafory, którą doskonale widać zarówno na płótnach, jak i w wersach jej wierszy.

- Początkowo wystawa miała mieć charakter wspomnieniowy, jednak z powodu pandemii koncepcja się zmieniła. Prezentowane prace i wiersze są zadumą nad sensem życia i próbą odpowiedzi na pytanie: „Kim ja jestem i jakie jest moje miejsce w świecie?” – opowiada autorka Beata Pasierb.

Wystawę otworzył Andrzej Borkiewicz, a oprawę muzyczną zapewnił Piotr Stępień.