Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Coraz niższe temperatury stwarzają realne zagrożenie dla osób bezdomnych. Wychłodzenie organizmu jest bardzo niebezpieczne. Dbając o bezpieczeństwo narażonych na zamarznięcie osób, policjanci kontrolują miejsca, gdzie mogą one przebywać. Informują o możliwości pomocy i skorzystania z ciepłych miejsc w noclegowni. Specjalnie dla osób bezdomnych stworzona została bezpłatna infolinia, gdzie mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia.

Okres jesienno – zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych. Niskie temperatury, brak ciepłego schronienia to główne przyczyny zgonów. Do tego dochodzą jeszcze pożary lub zatrucia dwutlenkiem węgla związane, a także przebywanie w miejscach zabronionych, takich jak pustostany, które z uwagi na stan techniczny przeznaczone są do rozbiórki.

Dzielnicowi kontrolują opuszczone budynki, a także inne miejsca, w których szukają schronienia bezdomni. Rozmawiają z nimi informując o możliwościach pomocy. Policjanci patrolując ulice powiatu zawierciańskiego, a także przeprowadzając różnego rodzaju interwencje, także zawracają uwagę na osoby, które potrzebują pomocy. W trosce o ich bezpieczeństwo wskazują ciepłe i bezpieczne noclegownie. Przekazują też informacje o specjalnej, całodobowej infolinii obejmującej całe województwo śląskie, która uruchamiana jest każdego roku w porze jesienno-zimowej.

Zdjęcie przedstawia ulotkę na żółtym tle. Od góry w kolorze niebieskim napis: POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Pod spodem napis w kolorze czarnym: INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA UZYSKASZ DZWONIĄC NA CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER 987 (numer zapisany pod napisami w kolorze czerwonym). Pod spodem napis w kolorze czarnym: W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZWOŃ PO POMOC NA NUMERY ALARMOWE: 112 -  SŁUŻBY RATOWNICZE 986 – STRAŻ MIEJSKA 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE (numery zapisane pod spodem w kolorze czerwonym). Pozioma linia u dołu ulotki oddziela umieszczoną w stopce infografię w kolorze czarnym, przedstawiającą budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i obok napis: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH, LISTOPAD 2020 R.

Dzwoniąc pod numer telefonu 987, można uzyskać informacje na temat pomocy dla osób bezdomnych. Wiadomości te są również dostępne na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Informację o osobach bezdomnych, które potrzebują pomocy, można przekazać dzwoniąc pod numery telefonów: 112, 997 lub 987. Można też skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której, wybierając kategorię zgłoszenia o nazwie BEZDOMNOŚĆ, zasygnalizujesz potrzebną pomoc.

Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka. Reagujmy i pomagajmy osobom, które potrzebują wsparcia. Niekiedy jeden telefon może komuś uratować życie.

  • Dzielnicowy sprawdza, czy w pustostanie znajdują się bezdomne osoby
  • Dzielnicowy sprawdza, czy w pustostanie znajdują się bezdomne osoby
  • Dzielnicowy sprawdza, czy w pustostanie znajdują się bezdomne osoby
  • Dzielnicowy sprawdza, czy w pustostanie znajdują się bezdomne osoby
  • Dzielnicowy sprawdza, czy w pustostanie znajdują się bezdomne osoby
  • Na zdjęciu widoczne wnętrze pustostanu