• Każdego roku dzieci (tj. do 18. roku życia) na całym świecie stają się ofiarami komercyjnego wykorzystywania seksualnego – niektóre z nich są wykorzystywane przez osoby podróżujące w kraju lub poza granicami Polski. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, gdyż osoby, które wiedziały o sytuacji wykorzystywania dziecka, nie zdecydowały się na przekazanie informacji Policji. Jeśli zaobserwowałeś niepokojącą sytuację – reaguj. Jeśli zaobserwowałeś niepokojącą sytuację – reaguj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.