Urząd Miejski Zawiercie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach online
Mieszkańcy Zawiercia, nadszedł czas, abyście wpłynęli na przyszłość naszego miasta! Urząd Miejski otwiera platformę konsultacji społecznych, na której każdy z Was ma szansę wyrazić swoje opinie na temat kluczowych projektów uchwał.
  1. Urząd Miejski Zawiercia zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dwóch ważnych projektów uchwał.
  2. Pierwszy projekt dotyczy programu osłonowego, który ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych poprzez opiekę nad odległość na rok 2024.
  3. Drugi projekt uchwały skupia się na przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.

W naszej społeczności każdy głos ma znaczenie. Właśnie dlatego Urząd Miejski Zawiercia kieruje do wszystkich mieszkańców serdeczne zaproszenie do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. To wyjątkowa okazja, aby mieć realny wpływ na decyzje dotyczące naszego wspólnego dobra i przyszłości miasta.

W ramach pierwszego projektu uchwały, mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat programu osłonowego, który zakłada realizację usług opiekuńczych na odległość. Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu wsparcie osób potrzebujących opieki bez konieczności wychodzenia z domu, co jest szczególnie ważne w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Z kolei drugi projekt uchwały skupia się na bardzo ważnej kwestii społecznej, jaką jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Gminny Program ma za zadanie nie tylko edukować, ale również zapewniać skuteczne narzędzia do walki z tymi problemami w naszej społeczności.

To, jak zostaną zrealizowane te projekty, zależy także od Was, drodzy mieszkańcy. Wasze opinie, uwagi i sugestie są dla nas niezwykle cenne i mogą przyczynić się do lepszego dostosowania projektów do potrzeb społeczności. Nie przegapcie tej okazji, aby wspólnie kształtować przyszłość Zawiercia.


Źródło: Urząd Miejski Zawiercie