Wczoraj uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach odwiedzili zawierciańscy policjanci. Mundurowi mówili o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Spotkanie z uczniami klas gimnazjalnych rozpoczęto od przybliżenia pojęć zawartych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Młodzież dowiedziała się kto to jest nieletni, co to czyn karalny, a co to jest demoralizacją i jakie środki wychowawcze mogą być zastosowane wobec nieletniego przez sąd. Następnie odbyła się projekcja spotu filmowego, który swoją treścią nawiązuje do nazwy oraz hasła kampanii. Policjantka odnosząc się do informacji zawartych w tym kilkudziesięcio sekundowym materiale podkreśliła, jak dużym zagrożeniem dla społeczeństwa może być osoba pod działaniem środków psychoaktywnych. Nie zabrakło również informacji na temat odpowiedzialności prawnej, wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mundurowi wskazali też, że często nieodpowiednie wybory dokonane w młodości, mają negatywne skutki w dorosłości człowieka, zarówno pod względem prawnym, zdrowotnym, ale i moralnym. Na koniec Policjanci zaapelowali o rozsądek i o unikanie wszelkiego rodzaju używek i substancji psychoaktywnych.