W związku z nieobecnością Oficera prasowego - nadkom. Andrzeja Świebody oraz zastępującej go sierż. szt. Marty Wnuk w dniach od 10 do 11 sierpnia br. pilnych informacji prasowych udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - kom. Dariusz Smoleń, tel.32-67-38231 , tel. kom. 798-032-295


1000 Znaków do wykorzystania