14 listopada uczniowie klasy VI „A” Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu byli gośćmi Politechniki Częstochowskiej. Wszystko w ramach projektu „Ciekawi świata - nowe możliwości”.

Pracownicy Politechniki Częstochowskiej: dr inż. Marcin Jarosik, dr Marcin Dośpiał oraz dr hab. inż. prof. Grzegorz Golański wprowadzali szóstoklasistów w tajniki zjawisk fizycznych i chemicznych.

Dzięki interesującym zajęciom, uczniowie znaleźli się „W krainie Dziadka Mroza”, poznali świat niskich i ultra niskich temperatur (do -196°C). Mieli też okazję zaobserwować przebieg wielu interesujących doświadczeń.

Najbardziej spektakularne okazały się pokazy przeprowadzone z użyciem ciekłego azotu. W czasie wykładu wyjaśniony został między innymi: proces spalania, zjawisko konwekcji zachodzące głównie w gazach i cieczach, czy też „zjawisko tańczącej kropli”.

Projekt został zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakładał realizację czterech innowacyjnych wykładów. Mają one inspirować do twórczego myślenia i rozwijać zainteresowania uczniów.

Foto: SP 2 w Zawierciu