Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Uczestnicy projektu realizowanego przez MOPS („Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2019- 2020”) zadbali o zieleń na Osiedlu TAZ. Podczas dwóch lipcowych spotkań wolontariusze - wspólnie z koordynatorami oraz mieszkańcami - wykonywali prace porządkowe w pobliżu mieszkań chronionych przy ulicy Niedziałkowskiego 22.

Dzięki pracy wolontariuszy na Osiedlu TAZ, ale również na Wartach i na osiedlu Stary Rynek, jeszcze w tym miesiącu zostaną ustawione donice z kwiatami. Akcja potrwa od 29 do 31 lipca. Planowane działania będą realizowane wspólnie z Referatem Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu.