Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Właśnie zakończyła się przebudowa ulicy Polskiej w Zawierciu. Efekt prac robi wrażenie.

Pierwszy etap polegał na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę. Następnie wymieniona została nawierzchnia i rozbudowano oświetlenie uliczne od skrzyżowania z ul. Łośnicką niemal do skrzyżowania z ul. Przechodnią. Inwestycja polegała także na wymianie chodnika od ulicy Przechodniej do ulicy Sienkiewicza oraz na przebudowie parkingu przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Wykonawcą zadania, opiewającego na kwotę ponad 3 mln 386 tys. zł, była firma Tranzit Sp. z o.o. Na realizację zadania miasto pozyskało 50 proc. dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Warto także podkreślić dobrą współpracę naszego miasta z CMC Poland Sp. z o.o. Huta dołożyła do inwestycji 300 tys. zł.

Dziś oficjalnego odbioru inwestycji dokonali pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu. W odbiorze uczestniczyła także Zastępca Prezydenta Miasta Justyna Miszczyk oraz przedstawiciele CMC Poland Sp. z o.o.: Zbigniew Kołton - Dyrektor ds. Logistyki oraz zastępca Dyrektora, a zarazem Radny Rady Miejskiej w Zawierciu - Mariusz Golenia.