Młodzieżowa Rada Miasta odpiera oskarżenia o manipulację
W odpowiedzi na niedawne zarzuty skierowane przeciwko Młodzieżowej Radzie Miasta, organ ten stanowczo odrzuca oskarżenia o wykorzystywanie uczniów z niepełnosprawnościami do celów propagandowych. Rada podkreśla swoje zaangażowanie w promowanie uczciwości i przejrzystości w działaniach publicznych.
  1. Młodzieżowa Rada Miasta aktywnie działa na rzecz integracji społecznej i kulturalnej.
  2. Organizacja promuje wartości obywatelskie i prospołeczne wśród młodzieży.
  3. Radni uczestniczą i organizują liczne wydarzenia, takie jak Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
  4. Rada jest apolityczna i niezwiązana z żadnymi ugrupowaniami politycznymi.

Młodzieżowa Rada Miasta odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu świadomości młodzieży oraz w ich aktywnym uczestnictwie w życiu miasta. Poprzez szereg inicjatyw, takich jak Złomki 2024 czy Nadwarciańska Kraina, Rada nie tylko integruje młodzież, ale również promuje ważne społecznie wartości.

Rada, będąca apolitycznym organem, gwarantuje, że jej działania są wolne od wpływów politycznych. Jak stanowi statut, członkowie mogą prywatnie uczestniczyć w życiu politycznym, co jest wyrazem ich indywidualnych praw do wolności wypowiedzi i przekonań, zgodnie z Art. 12. i 13. Konwencji Praw Dziecka.

Zdaniem Rady, kluczowe jest, aby mieszkańcy miasta mieli dostęp do rzetelnej i uczciwej informacji. W związku z tym apeluje ona o rozwagę w przyjmowaniu niepotwierdzonych oskarżeń i docenianie transparentności działań Młodzieżowej Rady Miasta.

Rada kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwijanie aktywności kulturalnej i społecznej, otwierając drzwi dla nowych inicjatyw i pomysłów, które mogą wnieść wartość do życia lokalnej społeczności.


Urząd Miejski w Zawierciu