Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Coraz częściej w telewizji można usłyszeć sowo "inflacja". Redaktorzy w gazetach również coraz częściej używają tego zwrotu w różnych kombinacjach w najnowszych wiadomościach o gospodarce. Najczęściej to słowo występuje gdy wspominane są wzrastające ceny w sklepach lub o wartości nabywczej pieniądza. Ale od początku: co to jest inflacja?

Co to jest inflacja?

Najprostsza definicja inflacji to sformułowanie że inflacja jest procesem ogólnego wzrostu cen produktów i usług w gospodarce. Proces ten musi być względnie stały. Jednorazowe wzrostu nie są brane pod uwagę w tym wskaźniku. Wraz ze wzrostem cen i wzrostem inflacji idzie w parze spadek siły nabywczej pieniądza, czyli za 100 zł można mniej kupić w sklepie, bo te 100 zł jest mniej warte niż poprzednio przed wzrostem cen. Wzrost wartości pieniądza i spadek cen nazywane jest deflacją. Jest to przeciwny proces do inflacji.

Inflację można mierzyć na różne sposoby. Najbardziej popularny jest wskaźnik inflacji konsumenckiej, tzw. CPI (ang. Consumer Price Index). Wskaźnik jest obliczany na podstawie cen koszyka dóbr, które są wystarczające dla utrzymania gospodarstwa domowego. Dobra, które wchodzą w stan tego koszyka są na bieżąco monitorowane czy nic się nie zmieniło pod tym względem.

Przyczyny inflacji

Na inflacje wpływ ma dużo czynników. Jednym z nich może być wzrost ceny ropy naftowej. Cena ropy naftowej może oddziaływać na wszystkie gałęzie gospodarki, bo jest ona przeznaczana choćby na paliwo do transportu. Drugim powodem czemu inflacja może wzrosnąć to podwyżki cen żywności. Może to być spowodowane na przykład suszą. Wymienione czynniki mają wpływ krótkotrwały na poziom inflacji.

 Inflacja co to jest, jakie są skutki i przyczyny

Długofalowy wpływ na inflacje ma podaż pieniądza. Im wyższa podaż tym wyższa inflacja (wzrost inflacji może być mniejszy jeśli polityka banku centralnego działa poprawnie). Na Inflacje może wpłynąć też polityka rządu danego kraju. Może to być na przykład wzrost minimalnego wynagrodzenia lub wprowadzanie nowych pomocy społecznych takich jak 500+ w naszym kraju.

Skutki inflacji

Skutkiem inflacji może być spadek zaufania do pieniądza. Oznacza to, że otrzymując zapłatę za naszą pracę nie jesteśmy pewni czy będziemy nadal w stanie się utrzymać, jeśli inflacja mocno wzrośnie w górę. Osłabienie aktywności gospodarczej to drugi potencjalny skutek wzrostu inflacji. Przedsiębiorcy niepewni sytuacji gospodarczej mogą być zniechęceni do inwestycji. To samo dotyczy kredytodawców. Będą mniej chętnie pożyczać pieniądze jeśli nie będą pewni zysku. Następnym skutkiem jest niepewny zysk. Jeśli wpłacamy pieniądze na lokatę terminową (szczególnie tą długoterminową) to nie jesteśmy w stanie ocenić jaki poziom inflacji może być na dzień przypadający na koniec naszej lokaty. Może okazać się że ponieśliśmy stratę.

Podsumowanie

Bardzo ważne jest aby wiedzieć co to jest inflacja, jakie są jej przyczyny i skutki. Dzięki temu możemy naprawdę zrozumieć co się dzieje w kraju, dlaczego jest tak a nie inaczej, i czego to jest wynikiem. Bądźmy świadomi co się dzieje w naszym kraju. Jeśli potrzebujesz audytu podatkowego, zajrzyj tu.