Policjanci przypominają o konieczności odśnieżania chodników i dachów oraz usuwania tworzących się na budynkach sopli lodowych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Nieodśnieżone, śliskie chodniki oraz spadający z dachów śnieg i lód mogą stanowić duże zagrożenie dla pieszych.

Chodniki, szczególnie w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych, powinny być odśnieżone i posypane piaskiem. Na bieżąco należy też usuwać z budynków sąsiadujących z drogą lub chodnikiem wszelkie sople i nawisy śniegu. Niedopełnienie tych obowiązków stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia lub życia przechodniów.

Osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków, mogą zostać ukarane mandatem karnym w wsyokości 1,5 tys. zł. Może także zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Właściciel lub zarządca nieposprzątanego chodnika, musi liczyć się również z wypłaceniem odszkodowania w przypadku, gdy pieszy dozna obrażeń.