Pięć dekad wsparcia: Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu
Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu obchodził swoje 50-lecie działalności. Uroczystość zgromadziła mieszkańców, pracowników oraz liczne grono zaproszonych gości, którzy wspólnie uczcili ten wyjątkowy jubileusz.
  1. Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej.
  2. Życzenia od lokalnych władz i współpracujących ośrodków.
  3. Misja i cele DPS w Zawierciu.
  4. Rodzinny Piknik z finałową zabawą.

Podczas uroczystości, najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom, pracownikom oraz dyrekcji złożyli Teresa Mucha Popiel, Starosta Zawierciański, Maria Milejska, Wicestarosta, i Anna Nemś, Prezydent Zawiercia. Słowa wdzięczności za troskę i opiekę wyrazili również bliscy mieszkańców.

Rafał Porc, dyrektor DPS, podkreślił, że misją Domu Pomocy w Zawierciu jest stworzenie dla mieszkańców domu rodzinnego - wspólnoty ludzi, którzy swe relacje opierają na wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, partnerstwie, zaufaniu i trosce. Celem jest wszechstronna i indywidualna pomoc w czynnościach codziennego życia, w zachowaniu samodzielności, umożliwieniu rozwoju osobowości, utrzymaniu kontaktów z rodziną, przyjaciółmi oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

Życzenia napłynęły także od przedstawicieli współpracujących instytucji, takich jak Dom Pomocy Społecznej w Lelowie, Środowiskowe Domy Samopomocy z Zawiercia i Irządz, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Zawiercia i Łaz, KGW Niegowonice oraz wielu innych zaproszonych gości.

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez DPS jest coroczny Piknik Rodzinny, który integruje mieszkańców i pracowników z lokalną społecznością. W tym roku był on szczególnie wyjątkowy, ponieważ połączony z obchodami Złotego Jubileuszu. Występy mieszkańców oraz zaproszonych gości z innych ośrodków umiliły tę okazję.

Finałem obchodów była zabawa przy dźwiękach zespołu "Jura Band", która zakończyła dzień pełen wspomnień i wzruszeń. Ten jubileusz nie tylko przypomniał o historii placówki, ale także podkreślił jej znaczenie w życiu lokalnej społeczności.


Według informacji z: Powiat Zawierciański