Zakończenie roku akademickiego 2023/2024 w Zawierciańskim UTW
W minioną sobotę, 15 czerwca, uczestnicy Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Wydarzenie to było pełne podziękowań, gratulacji oraz artystycznych występów, które dodały uroczystości wyjątkowego charakteru.
  1. Zakończenie roku akademickiego 2023/2024 w ZUTW.
  2. Podziękowania i gratulacje od władz lokalnych.
  3. Występy artystyczne Chóru „Jurajskie echo” i Teatru ZUTW.

Podczas uroczystości, Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Teresa Mucha-Popiel, wyraziła swoje uznanie dla Zarządu ZUTW z prezesem Marią Grabowską na czele, a także dla samych słuchaczy. „W uczeniu się przez całe życie” - te słowa podkreślają pasję i zaangażowanie seniorów w zdobywanie wiedzy na różnorodnych zajęciach.

Uczestnicy ZUTW mieli okazję rozwijać swoje umiejętności w 27 różnych sekcjach, obejmujących między innymi zajęcia artystyczne, sportowe, komputerowe, językowe, wolontariat seniorów, zespoły projektowe, turystyczne oraz kulturalne. Taka różnorodność zajęć pozwalała na szeroki rozwój osobisty i społeczny słuchaczy.

Prezydent Zawiercia, Anna Nemś, razem z Teresą Muchą-Popiel, życzyła wszystkim udanych wakacji, podkreślając sukcesy osiągnięte przez ZUTW w minionym roku akademickim. Wyrazy uznania przekazali również Paulina Madejska, dyrektor MOK „Centrum”, oraz Damian Madejski, radny Powiatu.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego uświetniły występy Chóru „Jurajskie echo” oraz aktorów z Teatru ZUTW, którzy zaprezentowali program artystyczny związany z przemijaniem, wartościami życiowymi oraz refleksjami nad potrzebami ciała i duszy.

Wszystkim uczestnikom ZUTW życzymy pełnych radości i aktywności wakacji!


Opierając się na: Powiat