XXI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH,

KAPEL i ŚPIEWAKÓW W SZCZEKOCINACH

 Szczekociny - Amfiteatr, 16.06.2019 r.

 

I. PATRONAT:

• Starosta Zawierciański

• Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

 

II.ORGANIZATORZY

- Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu;

- Gmina Szczekociny - Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach;

 

III.CELE PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH, KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Przegląd  jako jednodniowe wydarzenie plenerowe stanowi okazję do regionalnego współzawodnictwa i wymiany doświadczeń przez amatorów - twórców ludowych, muzyków, śpiewaków i zespoły folklorystyczne oraz twórców rękodzieła artystycznego. Przegląd ma charakter konkursu. Jego zasadniczymi  celami są:

• ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej
i tańca ludowego oraz zwyczajów dorocznych i rodzinnych,

• wskazanie wyróżniających się uczestników do udziału w ogólnopolskich festiwalach, targach sztuki ludowej i rzemiosła,

• ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej oraz rękodzielnictwie,

• promocja twórczości artystycznej, nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i twórców,

• rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gminnych powiatu zawierciańskiego i gmin ościennych,

• zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich w kultywowanie tradycji lokalnej i zachęcenie do jej pielęgnowania,

• włączenie w organizację wydarzenia społeczności z całego obszaru powiatu zawierciańskiego, aktywizacja osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych,

• zainteresowanie wydarzeniem i kulturą lokalną mieszkańców i turystów.

 

IV. MIEJSCE, TERMIN

• Park Miejski w Szczekocinach - Amfiteatr

• 16 czerwca 2019 r.  – godz. 11.00 -  otwarcie Przeglądu,

· 17:30 – ogłoszenie wyników konkursu

 

 

V. REGULAMIN WYSTĘPÓW

W Przeglądzie  mogą wziąć udział przede  wszystkim wykonawcy prezentujący swoje umiejętności nabyte od starszego pokolenia w postaci tzw. in crudo lub udokumentowanej rekonstrukcji – wywodzący się z tradycji kultury małopolskiej, zagłębiowskiej i kieleckiej (powiatu zawierciańskiego oraz gmin ościennych).

 

 

VI. KATEGORIE:

  1. ZESPOŁY PREZENTUJĄCE OBRZĘD;
  2. ZESPOŁY ŚPIEWACZE BEZ AKOMPANIAMENTU;
  3. ZESPOŁY ŚPIEWACZE Z AKOMPANIAMENTEM;
  4. KAPELE LUDOWE;
  5. SOLIŚCI ŚPIEWACY;
  6. SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI.

 

ARTYŚCI RĘKODZIELNICY  dokonują zgłoszeń na odrębnych kartach, ich stoiska zostaną rozmieszczone  wokół Amfiteatru.

UWAGA: zaleca się aby śpiewacy i zespoły śpiewu gromadnego uwzględniały w swoim repertuarze pieśni obrzędowe okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, sobótkowe, żniwne, weselne, o tematyce miłosnej, rodzinnej, utrzymane w ludowej poezji frywolnej, pasterskie, pańszczyźniane, rekruckie, kołysanki oraz ballady. W ramach prezentacji konkursowych:

- kapele ludowe mogą wykonać cztery utwory,

- instrumentaliści i śpiewacy oraz zespoły śpiewu gromadnego po trzy utwory.

WYSTĘP nie może trwać dłużej niż 10 minut, (w przypadku obrzędu ludowego do 20 minut). Każda gmina typuje wykonawców danej kategorii konkursowej. Organizatorom przysługuje prawo zgłoszenia po jednym wykonawcy w każdej kategorii konkursowej.

 

Informujemy, że najlepszy zespół/lub kapela ludowa/lub solista zostaną zgłoszone do udziału w "Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą" w następnym roku. Koszty wyjazdu na w/w Festiwal pokrywa jego uczestnik.

 

VI. KRYTERIA OCENY

Oceny występów i prezentacji dokona Jury powołane przez organizatorów. Ocenie Jury podlega: wartość artystyczna prezentacji, dobór strojów, dobór repertuaru, autentyzm muzyki ludowej.

 

VII. NAGRODY

• Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

• Podziału nagród dokona Jury.

 

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy po nadesłaniu zgłoszeń zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu. Kolejność występów ustalają organizatorzy imprezy.

 

IX. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w XXI Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach  są przyjmowane na załączonych kartach pod adresem:          

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach,

ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 (tytuł maila: „Karta zgłoszenia XXI Przeglądu Zespołów Ludowych,

Kapel i Śpiewaków w Szczekocinach”)

w terminie do dnia 8 czerwca 2019 r.

 

Zgłoszenia nadesłane po terminie, nie będą przyjęte.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach, tel. 34 355 70 75,

Starostwo Powiatowe w Zawierciu tel. 32 67 107 10 wewn. 453 lub 32 45 07 160.

 

Regulamin Przeglądu  i karta zgłoszenia dostępne są także na stronach internetowych:

Starostwa Powiatowego w Zawierciu: www.zawiercie.powiat.pl,

Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny: www.szczekociny.pl

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach: www.mgokisszczekociny.pl

 

Uwaga!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji,
w tym udokumentowanych prezentacji konkursowych uczestników Przeglądu (fotografii, nagrań filmowych, nagrań audio) w celu realizacji działań promujących.  

 

W KWESTIACH SPORNYCH, DECYDUJE ORGANIZATOR FESTIWALU.

 

Poniżej: karty zgłoszeń.