W miniony piątek w Miejskim Ośrodka Kultury w Zawierciu odbyło się spotkanie z seniorami w ramach opolskiej akcji edukacyjnej „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jej głównym celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań na drodze. Każdy, kto przyszedł na spotkanie mógł sprawdzić swoją sprawność psychofizyczną oraz bezpłatnie wyregulować rower i doposażyć go w światła i odblaski.

„Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” to ogólnopolska akcja edukacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której partnerem strategicznym jest Policja.

Piątkowe spotkanie prowadził Mariusz Sztal, który po przywitaniu uczestników przedstawił założenia akcji. Przytoczył krajowe statystyki dotyczące wypadków, w których uczestniczyli piesi i osoby starsze. Omówił przyczyny zdarzeń drogowych wskazując jednocześnie poprawne zachowania, które pozwalają ich uniknąć. Seniorzy z dużym zainteresowaniem słuchali porad urozmaiconych filmikami obrazującymi niebezpieczne zachowania pieszych i kierowców. Porad jak bezpiecznie korzystać z dróg udzielał także podinspektor Włodzimierz Mogiła z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Celem ogólnokrajowej akcji jest uświadamianie kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne. Akcja ma także uświadomić jak sprawność psychofizyczna (która z wiekiem jest coraz słabsza) pływa na zdolność kierowania samochodem, rowerem, ale również na korzystanie z drogi jako pieszy.

W trakcie spotkania seniorzy mieli możliwość sprawdzenia swojego wzroku i sprawności psychofizycznej na specjalnie przygotowanym stanowisku. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzających uczestnictwo w tym wydarzeniu oraz opaski odblaskowe ufundowane przez WORD w Katowicach Osoby, które przyjechały rowerami mogły skorzystać z bezpłatnego technicznego serwisu. Każdy pojazd wyposażono dodatkowe w światełka i elementy odblaskowe.