Urząd Miejski w Zawierciu oraz Starostwo Powiatowe w Zawierciu zapraszają organizacje pozarządowe na dwa bezpłatne szkolenia. Pierwsze odbędzie się w piątek, 25 października, drugie we wtorek 12 listopada. Warto się pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a każdą organizację mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

Jeszcze do 18 października członkowie organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swój udział w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w 25 października w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. Wykład dotyczyć będzie przekazywania i rozliczania dotacji, przepisów wykonawczych, a także nowych druków ofert i RODO w organizacji.

Na szkolenie, które 12 listopada odbędzie się w Starostwie Powiatowym zapisywać się można jeszcze do 5 listopada. Zakres drugiego szkolenia obejmuje m.in. zasady prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowej.

Warsztaty poprowadzi Artur Gluziński, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceniający projekty realizowane w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Ten specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, uczestniczy także w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Karty zgłoszeniowe można znaleźć w załącznikach. Więcej informacji w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), ul. Powstańców Śląskich 1, pod nr tel. 32 494 13 82.