W Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się pasowanie uczniów klas I. Oprócz rodziców, w uroczystości uczestniczyli także m.in. Prezydent Miasta Łukasz Konarski oraz Dyrektorka SP Dorota Pytlik.

Dzieci, pod kierownictwem wychowawczyń: Marioli Gondek, Agnieszki Szymonek i Moniki Miśty, przygotowały się do czwartkowej ceremonii wzorowo. Pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. W programie artystycznym pojawiła się nawet dobra wróżka, która zabrała uczniów do 4 krain: mądrości, wiedzy, pracowitości i miłości.