15 listopada 2019r. w Częstochowskim Parku Technologiczno-Przemysłowym zostały wręczone nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie w ramach projektu OSE, którego celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu każdej szkole w Polsce.

Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski (z miejscowości do 50 tys. mieszkańców).


Wśród laureatów znalazło się Technikum im. Mikołaja Kopernika, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Porębie. Szkołę reprezentowała Beata Mędrecka-Bańka dyrektor placówki.

Nagrodami w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Katarzyna Koszalska z Ministerstwa Cyfryzacji, Rafał Lew-Starowicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jacek Szczotka - Wicekurator Śląski i wizytator Andrzej Mróz z Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek. Podstawą do przyznania nagród była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.

Zespół Szkół w Porębie sukcesywnie uczestniczy w projektach i konkursach, dzięki którym młodzież ma możliwość poszerzania swojej wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań, a jednocześnie placówka wzbogaca swoja bazę dydaktyczną.

Foto: ZS w Porębie.