KPP w Zawierciu: Zawierciańscy policjanci podsumowali 2023 rok
Od uroczystego podsumowania do podziękowań za współpracę - zawierciańska policja zamyka rok pełen wyzwań i sukcesów. Wczoraj w Starostwie Powiatowym, mundurowi dzielili się swoimi osiągnięciami i planami na przyszłość, obecni byli także nie tylko lokalni samorządowcy, ale i przedstawiciele wyższych szczebli władzy. Co dokładnie przyniósł ten rok naszym stróżom prawa?
  • Zakończenie roku pracy zawierciańskich policjantów.
  • Udział przedstawicieli Sejmu i lokalnych władz w odprawie.
  • Osiągnięcia pionu prewencji i ruchu drogowego.
  • Wyniki działalności w zakresie zwalczania przestępczości.
  • Wsparcie finansowe samorządów i podziękowania za współpracę.
  • Gratulacje i życzenia od przedstawicieli władz i instytucji.

W sercu Zawiercia, w przestronnej sali Starostwa Powiatowego, spotkali się wczoraj przedstawiciele różnych szczebli władzy oraz instytucji współpracujących z policjantami, aby wspólnie podsumować miniony rok. Zgromadzenie otworzył inspektor Jacek Kurdybelski, Komendant Powiatowy Policji, który przedstawił główne osiągnięcia i wyzwania stojące przed zawierciańską jednostką.

Podczas odprawy, zastępca Komendanta, podinspektor Paweł Sobota, szczegółowo omówił działalność pionu prewencji oraz policjantów ruchu drogowego, podkreślając ich wkład w poprawę bezpieczeństwa na lokalnych drogach. Poruszone zostały tematy związane z ilością zdarzeń drogowych, jak również przedstawione działania mające na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.

Następnie inspektor Kurdybelski przeniósł uwagę na pion kryminalny, przedstawiając wyniki pracy w zakresie zwalczania przestępczości, w tym szczególnie przestępczości gospodarczej. Jego słowa niosły przesłanie o determinacji i skuteczności, z którą zawierciańscy policjanci podchodzą do wyzwań każdego dnia.

Ważnym momentem odprawy było podkreślenie roli samorządów w wsparciu jednostki policyjnej, co umożliwiło doposażenie w nowe środki transportu. Komendant Kurdybelski nie szczędził słów podziękowania, uznając to za wyraz dobrej współpracy i troski o bezpieczeństwo mieszkańców.

Spotkanie było także okazją do wyrażenia gratulacji i podziękowań od zaproszonych gości, w tym posłów na Sejm RP, pełnomocnika Wojewody Śląskiego do spraw kobiet, Wicestarosty zawierciańskiego oraz Wojewody Śląskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ich słowa były wyrazem uznania dla trudu włożonego przez policjantów w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Odprawa roczna była nie tylko czasem na podsumowania, ale również okazją do zacieśnienia współpracy i wzajemnego wsparcia między różnymi instytucjami i służbami. Zawierciańscy policjanci, dzięki wspólnym wysiłkom i determinacji, mogą spojrzeć w przyszłość z optymizmem, mając na uwadze kolejne wyzwania i cele do osiągnięcia w nadchodzącym roku.


Według informacji z: KPP w Zawierciu