KPP w Zawierciu uczy dzieci bezpieczeństwa w sieci
W Porębie odbyło się ważne spotkanie dedykowane młodzieży, na którym poruszone zostały kwestie cyberbezpieczeństwa. Aspirant Błażej Żmudziński wraz ze starszym sierżantem Konradem Kluzą, dzielnicowy i profilaktyk z Zawiercia, przekazali uczniom Zespołu Szkół cenne wskazówki, jak chronić się przed zagrożeniami w sieci oraz jakie zachowania mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.
  1. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Porębie zorganizowane przez dzielnicowego Aspiranta Błażeja Żmudzińskiego i profilaktyka ze Zawiercia starszego sierżanta Konrada Kluzę skupiło się na temacie cyberbezpieczeństwa.
  2. Poruszono zagadnienia najczęstszych zagrożeń w sieci spotykanych przez młodzież oraz metody ochrony przed nimi.
  3. Policjanci zwrócili uwagę na konsekwencje prawne pewnych zachowań w internecie, podkreślając zagadnienia związane z hejtem i mową nienawiści.
  4. Podczas spotkania apelowano o szacunek w przestrzeni wirtualnej i zachęcano do reagowania na niepokojące sytuacje.

Niemal każdy młody człowiek w dzisiejszych czasach jest obywatelom dwóch światów: rzeczywistego i wirtualnego. Cyberprzestrzeń staje się nie tylko miejscem zdobywania wiedzy czy rozrywki, ale też przestrzenią narażającą na różnorakie zagrożenia. Z tego powodu, inicjatywa podjęta w Porębie pokazuje, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego już od najmłodszych lat.

Podczas spotkania, które miało miejsce w Zespole Szkół w Porębie, aspirant Błażej Żmudziński oraz starszy sierżant Konrad Kluz, przedstawili uczniom obraz cyberprzestrzeni, nie tylko jako źródła niemal nieograniczonych możliwości, ale również jako obszaru potencjalnych zagrożeń. Przybliżyli nie tylko metody obrony przed cyberatakami, ale również zwrócili uwagę na odpowiedzialność prawną za niektóre działania w sieci. Szczególnie podkreślili problem hejtu i mowy nienawiści, wskazując na dramatyczne konsekwencje, jakie mogą wynikać z takich zachowań.

Spotkanie to było przypomnieniem, że nawigowanie w cyberprzestrzeni wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także etycznych. Wzmacnianie świadomości młodych ludzi na temat odpowiedzialności za słowa i czyny w internecie jest kluczowe w budowaniu bezpiecznej i szanującej się społeczności online. Ostatecznie, apel policjantów o reagowanie na niepokojące sytuacje w sieci to ważny krok w kierunku tworzenia zdrowszej atmosfery w przestrzeni wirtualnej.

Spotkanie w Porębie to kolejny krok w budowaniu mostu między młodymi internautami a instytucjami dbającymi o porządek i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Warto mieć nadzieję, że takie inicjatywy będą kontynuowane, aby każdy młody użytkownik sieci mógł czuć się bezpiecznie i pewnie poruszać po zawiłościach cyfrowego świata.


Na podst. KPP w Zawierciu