Paweł Kaziród nowym Wiceprezydentem ds. społecznych
Paweł Kaziród, doświadczony samorządowiec, objął stanowisko Wiceprezydenta ds. społecznych. Jego bogata kariera w administracji lokalnej i zaangażowanie w działalność społeczną przyczynią się do dalszego rozwoju miasta.
  1. Paweł Kaziród jest nowym Wiceprezydentem ds. społecznych.
  2. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej.
  3. Był Przewodniczącym Rady Miejskiej w latach 2014-2018.
  4. Jest aktywnym strażakiem OSP i został odznaczony Krzyżem Zasługi.

Paweł Kaziród, urodzony 3 września 1977 roku, objął funkcję Wiceprezydenta ds. społecznych. Jego nowa rola obejmuje szerokie spektrum spraw społecznych, które z pewnością będą korzystnie wpływać na lokalną społeczność. Kaziród jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg. Prowadził także własną działalność gospodarczą przez kilkanaście lat, co pozwoliło mu zdobyć cenne doświadczenie w zarządzaniu i organizacji pracy.

W przeszłości, Kaziród był aktywnym członkiem Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, co świadczy o jego zaangażowaniu i oddaniu sprawom miasta. Jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej działa od około 30 lat, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

Za swoje zasługi na rzecz społeczności lokalnej został uhonorowany Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Jego nominacja na stanowisko Wiceprezydenta ds. społecznych to wyraz uznania dla jego dotychczasowej pracy i zaangażowania.

Nowy Wiceprezydent ds. społecznych, Paweł Kaziród, z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju miasta, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia i wiedzy. Jego działania będą skierowane na poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury społecznej.


Źródło: Urząd Miejski Zawiercie