Nowe władze Związku OSP: Anna Nemś prezesem, Paweł Kazirod wiceprezesem
W Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym mieście zaszły istotne zmiany na kluczowych stanowiskach. Anna Nemś objęła funkcję Prezesa, a Paweł Kazirod został wybrany na Wiceprezesa. Nowym Komendantem Miejsko-Gminnym mianowano Kamila Dudę.

Zmiany w zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - nowe twarze i nowe funkcje

W ostatnich dniach doszło do przetasowań w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prezydent miasta, Anna Nemś, została nowym Prezesem Związku. Jej doświadczenie i zaangażowanie w sprawy lokalne z pewnością przysłużą się rozwojowi lokalnej straży pożarnej. Na stanowisko Wiceprezesa wybrano Wiceprezydenta Pawła Kaziroda, który również ma duże zasługi w pracy na rzecz społeczności.

Rezygnacje dotychczasowych władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmiany w zarządzie były konieczne z powodu rezygnacji dotychczasowego Prezesa Łukasza Konarskiego, Wiceprezesa Andrzeja Domagały oraz Komendanta Damiana Gawrona. Łukasz Konarski, który pełnił funkcję Prezesa przez kilka lat, podziękował wszystkim strażakom za wspólną pracę i zaangażowanie. Andrzej Domagała i Damian Gawron zrezygnowali z pełnionych funkcji z przyczyn prywatnych, co otworzyło drogę do nowych nominacji.

Nowe kierownictwo - wyzwania i plany na przyszłość

Kamil Duda, nowo mianowany Komendant Miejsko-Gminny, zapowiedział intensyfikację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz dalszy rozwój infrastruktury strażackiej. Nowe kierownictwo stawia sobie za cel nie tylko kontynuację dotychczasowych osiągnięć, ale również wprowadzenie nowych inicjatyw, które będą odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności.

Wszystkie te zmiany mają na celu usprawnienie działalności Związku OSP i lepsze dostosowanie do wyzwań, jakie stawia przed nim współczesność. Niezmiennie jednak, głównym celem pozostaje ochrona życia i mienia mieszkańców, co jest fundamentem działania każdej jednostki straży pożarnej.

Nowa struktura zarządu daje nadzieję na dynamiczny rozwój i jeszcze większe zaangażowanie w sprawy lokalne. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie i profesjonalizm ze strony swojej straży pożarnej, która od lat stanowi filar bezpieczeństwa w naszej społeczności.


Źródło: Urząd Miejski Zawiercie