Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Zawiercie
2019-05-11
Dnia 11 maja br. w Zawierciu odbył się egzamin końcowy przeprowadzony, który kończył „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Egzamin składał się z części teoretycznej (testu składającego się z 40 pytań) oraz części praktycznej, na której strażacy musieli wykazać się znjomością i umiejętnościami z zakresu obsługi sprzetu specjalistycznego. Wynik pozytywny z egzaminu końcowgo uzyskało 35 druhów.
Absolwentom serdecznie gratulujemy !

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia można odbierać w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym tut. Komendy.