Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Żywność dostarczana do konsumentów powinna być bezpieczna. Właśnie dlatego tak duże znaczenie posiadają badania na patogeny w żywności, które pozwalają na szybkie określenie ewentualnego niebezpieczeństwa.

Bakterie, grzyby, wirusy, a także toksyny w produktach żywnościowych stanowią duże zagrożenie dla konsumentów. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa swojej żywności producent powinien regularnie zlecać jej badania.

Badania na patogeny w żywności mają na celu szybkie wykrycie ewentualnych zagrożeń związanych z konkretnymi produktami spożywczymi, które mają trafić do sprzedaży. Ma to szczególne znaczenie także dla wizerunku producenta, który może wówczas zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów.

 

Jak prowadzone są badania na patogeny w żywności?

Aby badania na patogeny w żywności pozwoliły na uzyskanie miarodajnych wyników, powinno wykonać je akredytowane laboratorium badawcze z zachowaniem odpowiednich procedur.

Próbki z żywności muszą być wówczas pobrane przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Po pobraniu próbki należy też właściwie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, a także oznaczyć i dostarczyć w wyznaczonym czasie do laboratorium.

W laboratorium próbki poddawane są dokładnym analizom mikrobiologicznym z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury dającej miarodajne wyniki. Wyniki te niezwłocznie przekazywane są do producenta.

 

Gdzie można zlecić badania na patogeny w żywności?

Do skorzystania z szerokiej gamy badań żywności zaprasza akredytowane laboratorium badawcze ALAB Plus. W jego ofercie dostępne są także specjalistyczne badania mikrobiologiczne na patogeny w żywności – pełen wykaz dostępny jest na stronie laboratorium.