Autokar przewożący dzieci wjechał z dużą prędkością w zepsutą ciężarówkę. Do wypadku doszło w okolicach skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej i Technologicznej w Zawierciu. Aż jedenaście osób trafiło do szpitala, a 3 zginęły. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Zawierciu.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Pogotowia Ratunkowego i Szpitala Powiatowego z administracją samorządową oraz podmiotami wspierającymi. Ćwiczenia odbyły się w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Ćwiczyły: Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu, KPP Zawiercie, Jura Rescue Team s.c. w Zawierciu (ratownictwo medyczne), OSP z Marciszowa, Żerkowic, Kromołowa, Bzowa i Blanowic, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Zawierciu: Straż Miejska, Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji Społecznej UM, Zakład Komunikacji Miejskiej (transport ewakuowanych), Ośrodek Sportu i Rekreacji (przyjęcie ewakuowanych), Szpital Powiatowy w Zawierciu, Wydział Spraw Obywatelskich (Punkt Ewidencyjno-Informacyjny na terenie OSiR), Wydział Obsługi UM, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i PUK Zawiercie.

Ćwiczenia wsparli uczniowie Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu, którzy odegrali rolę pozorantów oraz DAN-ZŁOM Zawiercie.

W samo południe akcję podsumowali: Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Jacek Kurdybelski oraz Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Artur Łągiewka.

Prezydent Łukasz Konarski podziękował wszystkim osobom, służbom, jednostkom i instytucjom zaangażowanym w organizację ćwiczeń. Komendanci Jacek Kurdybelski i Artur Łągiewka zwracali uwagę na to, że takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Podziękowali przy tym Prezydentowi Zawiercia, organizatorom i uczestnikom.