Pracują 365 dni w roku, przez całą dobę zespół ratowników-ochotników Grupy Jurajskiej GOPR dba o bezpieczeństwo turystów spędzających wolny czas na Jurze. Jak wygląda ich praca oraz z jakimi trudnościami muszą mierzyć się w codziennej pracy jurajscy ratownicy, mogliśmy usłyszeć podczas środowego spotkania Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, którego gościem był Tomasz Motyl - ratownik, z-ca Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR.

Nadrzędnym celem ich działania jest to, aby potrzebna pomoc dotarła na czas. Ponadto członkowie Grupy Jurajskiej GOPR edukują turystów z zakresu udzielania pomocy i rozpowszechniają zasady bezpiecznego wypoczynku. 

Ta praca to współpraca... i nie ma tu mowy o działaniu w pojedynkę, ponieważ bycie ratownikiem górskim to działanie zespołu ludzi, ochotników, gotowych nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy oraz ich wyszkolonych czworonożnych kompanów, bez pomocy których ta praca byłaby o wiele trudniejsza. Ratownictwo górskie to zajęcie wymagające oddania i ogromnej determinacji, gdyż aby wejść w szeregi Grupy Jurajskiej wymagany jest minimalny 3-letni cykl szkoleń kandydata na ratownika. Jurajska Grupa GOPR to ekipa 150 osób: ratowników, ratowników-kandydatów i wolontariuszy przybywających na Jurę z całej Polski. Bez partnerów ani rusz! Tradycja i duże zaufanie społeczne budowane latami pozwala na ścisłą współpracę partnerską GJ GOPR z markami będącymi liderami w różnych branżach na rynku, wspólnie przyczyniając się do budowania bezpieczeństwa na jurajskich szlakach. 

Postawą działań ratownictwa górskiego są akty prawne, t.j. Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, Ustawa o sporcie, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Grupa Jurajska GOPR centralnie stacjonuje w Podlesicach, posiada również dwie terenowe stacje pracujące w systemie sezonowym oraz weekendowym. Złaknionych większej ilości informacji o działaniach jurajskich ratowników odsyłamy do strony internetowej www.goprjura.pl oraz do mediów społecznościowych: facebook.com/goprjura, instagram.com/goprjura. Polecamy!

Kolejne spotkanie Klubu Miłośników Ziemi Zwierciańskiej już w środę, 20 listopada o godzinie 16:00. Sala 203. Zapraszamy!