Cały Powiat Zawierciański mówi jednym głosem: NIE DLA KOPALNI!

Jednogłośnie tj. 20 głosami „za” radni Powiatu Zawierciańskiego przyjęli podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek grupy radnych - uchwałę, wyrażającą sprzeciw wobec planów budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie powiatu.

Wcześniej głos zabrał Starosta Zawierciański Gabriel Dors, z którego inicjatywy samorządowcy powiatu zawierciańskiego: Zarząd Powiatu, prezydent, burmistrzowie oraz wójtowie wszystkich gmin podpisali zgodnie Deklarację Sprzeciwu wobec planów budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji tych złóż.

Swój sprzeciw wobec planów budowy kopalni wyraziła także poseł Danuta Nowicka, która zobowiązała się zrobić wszystko co w jej mocy, by ta kopalnia nie powstała.

O nieodwracalnych dla zdrowia ludzkiego skutkach, związanych z eksploatacją rud metali ciężkich mówili radni-lekarze: Zbigniew Rok i Jarosław Kleszczewski.

Radny Karol Hadrych zapewnił, że Rada Gminy w Porębie wkrótce będzie również procedować uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec planów budowy kopalni. Podobnie będzie w Ogrodzieńcu, o czym poinformowała Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec Małgorzata Janoska.

Radna Maria Milejska odczytała list jaki wpłynął na jej ręce ze strony zaniepokojonych mieszkańców powiatu zawierciańskiego, którzy zobowiązali ją do podjęcia wszelkich czynności, by ta inwestycja nie doszła do skutku – stąd wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Swój sprzeciw wobec kopalni wyrazili także radni Grzegorz Piłka, Leszek Kalaga, Mariusz Piotrowski i Krzysztof Wrona.

- Chciałbym bardzo podziękować panu Staroście Gabrielowi Dorsowi. Nie wiedziałem o tym porozumieniu, które podpisali wszyscy burmistrzowie i wójtowie. Bo wiemy doskonale – że nie wszyscy byli w tym temacie zgodni. Niektórzy burmistrzowie dostawali nawet dofinansowanie na różne rzeczy. Dziękuję Panu Staroście, że to się udało.

W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Wicestarosta Zawierciański Paweł Sokół:

- Ja powiem bardzo krótko: gospodarka ma człowiekowi służyć, a nie zabijać go, ponieważ życie ludzkie jest wartością nadrzędną – i to powinno dotrzeć wszystkim do świadomości – podkreślił.

Głos zabierali także mieszkańcy.

- Nie mówi się o tym, że pod warstwą rud cynku i ołowiu jest olbrzymie złoże uranu – niezbędne paliwo dla elektrowni atomowej, a z tego co mi wiadomo od kanadyjskich znajomych, w tamtejszej elektrowni starczy uranu jeszcze tylko na jakieś dwa lata... – mówiła Ewa Brewczyńska – Florczyk, z wykształcenia chemik. - Nawet gdyby założyć, że na naszym terenie uran nie byłby wydobywany, to pozbycie się ołowiu, który stanowi naturalny płaszcz ochronny przed promieniowaniem uranu – zniknie. A konsekwencje tego mogą być naprawdę olbrzymie dla całego środowiska i dla ludzi.

Ktokolwiek powie „Tak” dla kopalni będzie wykonawcą wyroku wobec własnych dzieci.

- Cieszę się, że nadszedł ten dzień. To była ciężka praca. Od 8 lat mała garstka osób spotykała się w prywatnych domach – dochodziliśmy do prawdy – nikt nami nie kierował, żadna firma, czy politycy – tylko rozum. Każdy, kto zapoznał się z tym materiałem, chwyta się za głowę – mówiła Anna Garbarczyk, mieszkanka powiatu.

Mariusz Golenia, radny miejski i jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu” podziękował radnym za podjęcie tej ważnej dla regionu uchwały oraz samorządowcom powiatu zawierciańskiego za podpisanie Deklaracji sprzeciwu. Mówił też o zagrożeniu, jakie kopalnia stanowiłaby dla zbiornika wód podziemnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Benc zaapelowała: rozmawiajmy z sąsiadami, przekonujmy rzeczowymi argumentami tak, abyśmy wszyscy mówili jednym głosem: Nie dla kopalni!

Podczas sesji poruszano bardzo ważne dla mieszkańców całego Powiatu tematy. Zachęcamy Państwa do obejrzenia retransmisji z obrad – dostępna będzie już wkrótce pod adresem: https://powiatzawiercie.sesja.pl/