Do 2 marca można składać wnioski w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, które oferują wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Minimalna kwota dotacji, jaką można uzyskać to aż 20 tys. zł.

Oferty można składać w pięciu priorytetach. Szczegółowe informacje dostępne są pod LINKIEM [KLIKNIJ]