Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Policjanci z zawierciańskiego Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii prowadzą spotkanie nie tylko z dziećmi i młodzieżą. Rodzice i opiekunowie również mają okazję do rozmowy z mundurowymi. Podczas prelekcji dla nich, policjanci przekazują najważniejsze informacje związane z ich podopiecznymi. Wskazują także na odpowiedzialność, jaka ciąży na opiekunach.

Nie każdy rodzic, czy opiekun wie, jaka odpowiedzialność ciąży na dziecku. Wiele osób mylnie sądzi, że za nieodpowiednie zachowanie, naruszające przepisy prawne, można odpowiadać dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Między innymi o tym, podczas spotkań z rodzicami i opiekunami mówią policjanci z zawierciańskiego Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Mundurowi wyjaśniają, kim jest nieletni, za co może odpowiadać i jakie środki wychowawcze może zastosować wobec niego sąd rodzinny. Opiekunowie dowiadują się także, że i oni, w związku z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego, mogą zostać zobowiązani przez sąd rodzinny do konkretnych zadań. Policjanci tłumaczą, czym jest czyn karalny i kto może go popełnić, jak i wyjaśniają, na czym polega demoralizacja. Poza odpowiedzialnością prawną nieletnich mundurowi omawiają także temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, ze szczególnym, uwzględnieniem cyberprzemocy, ale także poruszają temat zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych, czy alkoholu przez dzieci i młodzież.
Dobrą okazją do tego rodzaju spotkań są prowadzone przez szkoły zebrania z rodzicami. W minioną środę odbyło się spotkanie z opiekunami uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu, w którym uczestniczyło prawie 100 osób. Rodzice poza opisanymi wyżej tematami dowiedzieli się też jak pomóc dziecku uniknąć pewnych zagrożeń, ale również co robić, gdy opiekun zauważy niepokojące zachowanie córki, czy syna.