• Strony wyłudzające dane osobowe oraz dane uwierzytelniające są obecnie zjawiskiem masowym, dotykającym różne grupy użytkowników Internetu w Polsce. Linki do nich przesyłane są różnymi kanałami: przez SMS, e-mail lub media społecznościowe. Czy wiesz co zrobić, w przypadku otrzymania wiadomości z linkiem do niebezpiecznej strony? Prześlij zgłoszenie do CERT Polska, który jest jednym z trzech Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, w skrócie CSIRT ( ang. Computer Security Incident Response Team), na poziomie krajowym.