Policjanci z zawierciańskiej drogówki przeprowadzili wczoraj działania własne pn. Bezpieczne skrzyżowania. To właśnie w tych miejscach dochodzi do licznych zdarzeń drogowych z winy kierowców, których przyczyną jest nadmierna prędkość, pośpiech, brak uwagi, czy nieustąpienie pierwszeństwa. Przypominamy! Zbliżając się do skrzyżowania należy zwiększyć swoją czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu!

Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Ma też ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, kierujący nie może na nie wjechać. Niestety często zdarzają się sytuacje, w których przepisy te są łamane. Dodatkowo nadmierna prędkość, brak uwagi i dochodzi do zdarzenia drogowego.

Dbając o bezpieczeństwo w tych szczególnych miejscach, policjanci z zawierciańskiej drogówki przeprowadzili wczoraj działania własne pn. Bezpieczne skrzyżowania. Mundurowi obserwowali zachowania kierowców w rejonach skrzyżowań: stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy ograniczeń prędkości, ale także zachowanie w stosunku do pieszych. Policjanci obserwowali także tą grupę uczestników ruchu drogowego.

W trakcie działań ujawniono 70 wykroczeń, w tym 58 popełnionych przez kierujących i 12 przez pieszych. W 22 przypadkach przekroczona została dopuszczalna prędkość. 3 kierujących nie ustąpiło pierwszeństwa pieszym i taka sama ilość nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci ukarali mandatami 50 kierowców, a 8 osób pouczyli. Mandaty karne otrzymało także 9 pieszych, a 3 przechodniów zostało pouczonych.

Pamiętajmy!

Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze, bez względu na to, do jakiej grupy uczestników ruchu drogowego się zalicza. Przejeżdżając przez skrzyżowania, czy przechodząc przez przejście dla pieszych, mieszczące się w obrębie skrzyżowań, zachowajmy szczególną ostrożność!