Wczoraj policjanci z drogówki prowadzili działania „NURD” Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to grupa najbardziej narażona na niebezpieczeństwo na drodze. Z myślą o poprawie ich bezpieczeństwa policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierujących w rejonach przejść dla pieszych. Obserwowali także czy przechodnie i rowerzyści sami nie przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drogach.

Wczoraj na terenie całego kraju przeprowadzono działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. W przedsięwzięcie aktywnie włączyli się policjanci z zawierciańskiej drogówki, którzy obserwowali zachowania uczestników ruchu drogowego na terenie powiatu zawierciańskiego.

Mundurowi zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie przed przejściem, czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to główne „grzechy” kierowców stwarzające ryzyko potrącenia.

Do zdarzeń na drodze przyczyniają się także sami Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. W wielu przypadkach niewłaściwe zachowanie pieszych doprowadza do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Nieostrożne wejścia na jezdnię, przechodzenie przez przejście przy czerwonym świetle, czy wtargnięciu zza pojazdu to tylko niektóre z występujących wykroczeń pieszych.

Mundurowi przyglądali się także zachowaniom rowerzystów. W relacji kierujący – rowerzysta każda ze stron musi respektować prawa drugiej strony, nie zapominając o swoich obowiązkach wynikających z przepisów drogowych. Kierujący samochodami powinni zwiększyć swoją uwagę w szczególności przy przejazdach dla rowerzystów i skrzyżowaniach, gdzie z uwagi na kolizyjne przecinanie się kierunków ruchu, ryzyko powstania wypadku drogowego jest stosunkowo największe. Rowerzyści przez przejście dla pieszych powinni przeprowadzać rower, a w szczególności powinni wsiadać trzeźwi za kierownicę.

W trakcie wczorajszych działań zawierciańscy policjanci ujawnili łącznie 72 wykroczenia, z czego 51 popełnili kierujący, a 21 piesi. Wśród przewinień kierowców dominowało przekroczenie prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Aż 33 osoby nie zdjęły nogi z gazu, dojeżdżając do tych miejsc. Jedna osoba wyprzedzała w rejonie przejścia dla pieszych inny pojazd, a 17 pozostałych kierowców wykazało inne nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych. 19 przechodniów przechodziło przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, a 2 pozostałe osoby popełniły inne wykroczenia drogowe. Policjanci ukarali mandatami 38 kierujących i 12 pieszych. 9 przechodniów zostało pouczonych, podobnie jak 13 kierujących pojazdami. Mundurowi ujawnili także 9 innych wykroczeń, w tym 2 nietrzeźwych rowerzystów. Rekordzista miał 2,7 promile alkoholu w organizmie. Obaj nietrzeźwi kierujący jednośladami zostali ukarani mandatami w wysokości 2,5 tys. zł.