Starostwo Powiatowe w Zawierciu: Konsultacje społeczne
Mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego stają przed szansą wpłynięcia na decyzje dotyczące lokalnej społeczności. Zarząd Powiatu Zawierciańskiego otwiera przestrzeń dla głosów mieszkańców w ramach konsultacji społecznych. Czy jesteś gotów podzielić się swoją opinią na temat pracy i dyżurów aptek w naszym powiecie?
  1. Zarząd Powiatu Zawierciańskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.
  2. Przedmiot konsultacji dotyczy zmiany w rozkładzie pracy aptek na terenie powiatu.
  3. Konsultacje trwają od 23 do 28 lutego 2024 roku.
  4. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie Starostwa.
  5. Możliwość przekazania uwag przez pocztę elektroniczną lub ePUAP.
  6. Projekt uchwały dostępny jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym to znak czasów, w których żyjemy. Zarząd Powiatu Zawierciańskiego zachęca do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu zbieranie opinii na temat projektu uchwały zmieniającej rozkład godzin pracy aptek na 2024 rok. To szczególna okazja, aby mieszkańcy mogli wpłynąć na decyzje istotne dla codziennego życia.

W dniach od 23 do 28 lutego 2024 roku, wszyscy zainteresowani będą mogli wyrazić swoje zdanie, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej starostwa. Zgłaszane uwagi i sugestie będą mogły być przesłane drogą elektroniczną, zarówno za pośrednictwem poczty e-mail, jak i ePUAP. To proste i wygodne narzędzia, które umożliwią każdemu mieszkańcowi podzielenie się swoim głosem bez konieczności opuszczania domu.

Projekt uchwały, który jest przedmiotem konsultacji, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Zawierciańskiego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, aby móc świadomie uczestniczyć w konsultacjach. Pamiętajmy, że każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do kształtowania przestrzeni, w której żyjemy.

Konsultacje społeczne to ważne narzędzie dialogu między władzami a mieszkańcami. Nie zmarnujmy tej okazji do wyrażenia swojej opinii i wpłynięcia na decyzje, które bezpośrednio nas dotyczą. Czas na działanie to teraz – nasze społeczne zaangażowanie może przynieść realne korzyści dla całej społeczności.


Starostwo Powiatowe w Zawierciu