Akcja
Za nami kolejna edycja akcji „Bezpieczny pieszy”, w którą zaangażowani byli policjanci z drogówki. Celem tych działań było przypomnienie zarówno kierowcom, jak i pieszym o zasadach bezpieczeństwa na drodze. W trakcie akcji ujawniono łącznie 79 wykroczeń, co stanowi przypomnienie, że drogowa czujność jest niezbędna każdego dnia.
  1. Zachowanie bezpieczeństwa na drodze było głównym celem akcji „Bezpieczny pieszy”.
  2. Policjanci skoncentrowali się na kontroli zachowania kierowców i pieszych w rejonach przejść dla pieszych.
  3. Ujawniono 79 wykroczeń, z czego 73 dotyczyły kierujących.
  4. Za naruszenia przepisów nałożono łącznie 64 mandaty karne.

W trakcie akcji „Bezpieczny pieszy” policjanci zwracali szczególną uwagę na to, jak kierujący i piesi zachowują się w rejonach przejść dla pieszych. Kluczowym elementem było sprawdzenie, czy kierowcy respektują obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym. Niestety, pomimo stałych przypomnień i edukacji, nie brakowało sytuacji, gdzie bezpieczeństwo było stawiane pod znakiem zapytania.

Wśród wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowało przekraczanie dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz niebezpieczne manewry, takie jak wyprzedzanie na przejściu lub tuż przed nim. Tego typu zachowania stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, którzy często są narażeni na niebezpieczeństwo na drogach.

Warto również zaznaczyć, że piesi także bywają sprawcami wykroczeń. Przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym to najczęstsze z nich. Takie postępowanie, choć wydaje się błahym przewinieniem, może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Apel do uczestników ruchu drogowego

W kontekście przeprowadzonej akcji, policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Kierowcy powinni pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym. Z kolei piesi nie powinni zapominać o korzystaniu z chodników, przejść dla pieszych oraz o zachowaniu ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię.

Bezpieczeństwo na drodze jest wspólnym zadaniem wszystkich uczestników ruchu. Wspólnymi siłami możemy zbudować przestrzeń, gdzie każdy czuje się bezpiecznie. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami i nasze decyzje mają wpływ nie tylko na nasze życie, ale również na bezpieczeństwo innych.


Wg inf z: KPP w Zawierciu