Planowane wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu w powiecie Zawiercie
Planowane wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 roku może wpłynąć na wielu właścicieli samochodów. Zawierciańskie starostwo informuje, że zmiany dotyczą pojazdów bez ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC przez ostatnie 10 lat.
  1. Wygaszenie decyzji dotyczy pojazdów bez ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC.
  2. Zmiany obejmują decyzje wydane przed 14 marca 2005 roku.
  3. Właściciele takich pojazdów będą musieli przeprowadzić ponowną rejestrację.
  4. Przepisy nie dotyczą pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku, Starostwo Powiatowe w Zawierciu ogłosiło, że z dniem 10 czerwca 2024 r. wygaszone zostaną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed 14 marca 2005 r. Dotyczy to pojazdów, które nie posiadają ważnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat.

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy mają na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Starosta Zawierciański przypomina, że pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone, będą musiały przejść ponowną rejestrację. Wymagane będzie spełnienie obowiązujących warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego zgodnie z art. 71 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przepisy te nie będą stosowane do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych, które są wyłączone z tej regulacji. Dla pozostałych właścicieli pojazdów oznacza to konieczność dopełnienia obowiązków związanych z badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC, aby uniknąć konieczności ponownej rejestracji.

Starosta Zawierciański podkreśla, że obwieszczenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę przed potencjalnymi nadużyciami związanymi z kradzieżą tożsamości. Właściciele pojazdów powinni zwrócić uwagę na daty ważności swoich badań technicznych oraz umów ubezpieczeniowych, aby uniknąć problemów związanych z wygaszeniem decyzji rejestracyjnych.

Planowane zmiany mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale także uporządkowanie kwestii związanych z rejestracją pojazdów, które od lat nie spełniają wymaganych norm. Właściciele powinni być świadomi nadchodzących zmian i dostosować się do nowych przepisów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.


Źródło: Powiat Zawiercie