Nowe przepisy o pomocy dla obywateli Ukrainy od 1 lipca 2024
Nowa ustawa, która wejdzie w życie 1 lipca, przynosi istotne zmiany dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany te mogą mieć znaczący wpływ na osoby korzystające z dotychczasowych świadczeń, dlatego warto zapoznać się z nowymi zasadami.

Zmiany w świadczeniach dla obywateli Ukrainy

Od 1 lipca 2024 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednym z kluczowych punktów tej ustawy jest uchylenie art. 13, który dotychczas regulował wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

Zmiana ta oznacza, że do dnia 30 czerwca 2024 r. świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach. Ważne jest, aby osoby uprawnione złożyły wnioski o wypłatę tych świadczeń do dnia 31 lipca 2024 r. Po tym terminie nie będzie możliwe uzyskanie wsparcia w dotychczasowej formie.

Alternatywne formy pomocy

Zgodnie z nowymi przepisami, obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Te obiekty muszą spełniać określone kryteria, w tym przebywanie w nich co najmniej 10 osób na podstawie art. 12 nowej ustawy.

Jest to ważna zmiana, która może wpłynąć na życie wielu osób, dlatego warto dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami i procedurami, aby móc skorzystać z dostępnych form pomocy.

Informacje i wsparcie

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zmian w ustawie oraz procedur związanych z ubieganiem się o nowe formy pomocy, mieszkańcy mogą skorzystać z infolinii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Numer telefonu to 32 207 7101, a infolinia jest czynna całodobowo.

Warto pamiętać, że nowe przepisy mogą wymagać od obywateli Ukrainy dostosowania się do nowych warunków, dlatego nie należy zwlekać z uzyskaniem potrzebnych informacji i złożeniem niezbędnych dokumentów.

Zmiany w ustawie mają na celu dostosowanie systemu pomocy do aktualnej sytuacji i potrzeb obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium ich kraju. Warto śledzić kolejne komunikaty i być na bieżąco z nowymi przepisami.


Na podst. Urząd Miejski Zawiercie